sat_solver.cpp 10.4 KB
Newer Older
Christian Müller's avatar
aalta  
Christian Müller committed
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470
/* 
 * File:  sat_solver.cpp
 * Author: yaoyinbo
 * 
 * Created on October 27, 2013, 1:46 PM
 */

#include "sat_solver.h"
#include "util/utility.h"
#include "formula/olg_formula.h"
#include <iostream>
using namespace std;


#include <algorithm>

///////////////////////////////////////////
// 开始静态部分
/* 初始化静态变量 */
sat_solver::timestamp sat_solver::dfn;
sat_solver::timestamp sat_solver::low;

/**
 * 将公式按照op分离存于集合中
 * @param op
 * @param af
 * @param s
 */
void
sat_solver::split2set (int op, aalta_formula *af, edge_set *s)
{
 if (af == NULL) return;

 if (af->oper () != op)
  {
   s->insert (af);
  }
 else
  {
   split2set (op, af->l_af (), s);
   split2set (op, af->r_af (), s);
  }
}

/**
 * 判断一个强联通分支是否可满足
 * @param af
 * @param s
 * @return 
 */
bool
sat_solver::scc_sat (aalta_formula *af, edge_set *s)
{
 switch (af->oper ())
  {
  case aalta_formula::And:
   return scc_sat (af->l_af (), s) && scc_sat (af->r_af (), s);
  case aalta_formula::Or:
   return scc_sat (af->l_af (), s) || scc_sat (af->r_af (), s);
  case aalta_formula::Until:
  case aalta_formula::Release:
  case aalta_formula::Next:
   return scc_sat (af->r_af (), s);
  case aalta_formula::True:
   return true;
  case aalta_formula::False:
   return false;
  default:
   return s->find (af) != s->end ();
  }
}

std::string
scc_str (aalta_formula *af)
{
 switch (af->oper ())
  {
  case aalta_formula::And:
   return "(" + scc_str (af->l_af ()) + " && " + scc_str (af->r_af ()) + ")";
  case aalta_formula::Or:
   return "(" + scc_str (af->l_af ()) + " || " + scc_str (af->r_af ()) + ")";
  case aalta_formula::Until:
  case aalta_formula::Release:
  case aalta_formula::Next:
   return scc_str (af->r_af ());
  case aalta_formula::True:
   return "true";
  case aalta_formula::False:
   return "false";
  default:
   return af->to_string ();
  }
}

// 结束静态部分
///////////////////////////////////////////

sat_solver::sat_solver () { }

sat_solver::~sat_solver ()
{
 for (scc_edge::iterator sit = _scc.begin (); sit != _scc.end (); sit++)
  delete sit->second;
 _scc.clear ();
 dnf_formula::destroy ();
}

/**
 * 初始化
 */
void
sat_solver::init ()
{
 this->_index = 1;
 this->low.clear ();
 this->dfn.clear ();
 while (!this->_stk.empty ())this->_stk.pop ();
 this->_instk.clear ();
 this->_result = "";
 _path.clear();
 _states.clear();
 _evidence = "";
}

/**
 * 获取sat证据
 * @return 
 */
std::string
sat_solver::get_result ()const
{
 return "(" + this->_result + ")";
}

/**
 * 判断字符串公式是否可满足
 * @param input
 * @return 
 */
bool
sat_solver::sat (const std::string& input)
{
 return sat (input.c_str ());
}

/**
 * 判断字符串公式是否可满足
 * @param input
 * @return 
 */
bool
sat_solver::sat (const char *input)
{
 if (input == NULL || input[0] == '\0')
  return false;
 aalta_formula af (input);
 //print_msg(("af :" + af.to_string ()).c_str());
 return sat (af.unique ());
}

/**
 * 判断aalta_formula公式是否可满足
 * @param af
 * @return 
 */
bool
sat_solver::sat (aalta_formula& af)
{
 return sat (af.unique ());
}

/**
 * 判断aalta_formula公式是否可满足
 * @param afp
 * @return 
 */
bool
sat_solver::sat (aalta_formula *afp)
{
 init ();
 return tarjan (afp->unique ());
}

std::vector<sat_solver::edge_set> sat_solver::_path;
std::vector<aalta_formula*> sat_solver::_states;

//generate the evidence for satisfiable formulas
string 
sat_solver::set_to_string(edge_set atoms)
{
 string res = "";
 edge_set::iterator it;
 for(it = atoms.begin(); it != atoms.end(); it ++)
 {
  res += (*it)->to_string();
 }
 return res;
}
void 
sat_solver::generate_evidence(hash_map<int, bool> vMap)
{
 int size = _path.size();
 for(int i = 0; i < size; i++)
 {
  string s = set_to_string(_path[i]);
  _evidence += s + ", ";
 }
 string literals = "";
 hash_map<int, bool>::iterator it;
 for(it = vMap.begin(); it != vMap.end(); it ++)
 {
  if(it->second)
   literals += aalta_formula::get_name(it->first);
  else
   literals += "!" + aalta_formula::get_name(it->second);
 }
 _evidence += "(" + literals + ")";
}
void 
sat_solver::generate_evidence(std::vector<edge_set> prefix, std::vector<edge_set> scc)
{
 int size = prefix.size();
 for(int i = 0; i < size; i++)
 {
  string s = set_to_string(prefix[i]);
  _evidence += s + ", ";
 }
 string loop = "";
 size = scc.size();
 for(int i = size - 1; i >= 0; i --)
 {
   loop += set_to_string(scc[i]);
   if(i != 0)
    loop += ", ";
 }
 _evidence += "(" + loop + ")";
}

int sat_solver::_count = 0;

/**
 * tarjan算法寻找强连通分量 O(n+m)
 * @param u
 * @return
 */
bool
sat_solver::tarjan (aalta_formula *u)
{
 //print_msg(("u: " + u->to_string ()).c_str());
 dfn[u] = low[u] = _index++;
 //cout << u->to_string() << endl;
 /* 判断该节点是否可满足 */
 
 switch (u->oper ())
  {
  case aalta_formula::True:
  {
   _evidence = "true";
   return true;
  }
  case aalta_formula::False:
   return false;
  default:
   {
    olg_formula olg (u);
    
    if (olg.sat ())
    {
     generate_evidence(olg._evidence);
     return true;
    }
    //printf ("%s\n", u->to_string().c_str());
    //printf ("_count = %d\n", _count++);
    if (olg.unsat ())
     return false;
     
     
   }
  }

 /* 遍历dnf */
 //cout << u->to_string() << endl;
 dnf_formula *dnf = dnf_formula (u).unique ();
 edge_set *es = new edge_set ();
 _scc[dnf] = es;
 edge_set::iterator eit;

 _stk.push (u);
 _instk.insert (u);
 aalta_formula *v;
 dnf_formula::dnf_clause_set *dc_set = dnf->get_next ();
 int size = dc_set->size ();
 //printf("size: %d\n",size);
 if (size > 0)
  {
   /* 将dnf_clause按照next的公式长度排序 */
   int i = 0;
   dnf_clause *dnf_arr = new dnf_clause[size + 1];
   for (dnf_formula::dnf_clause_set::iterator it = dc_set->begin (); it != dc_set->end (); it++)
   {
    dnf_arr[i++] = *it;
    //printf("%s\n", (*it).to_string().c_str());
   }
   std::sort (dnf_arr, dnf_arr + size);

   /* 遍历 */
   for (i = 0; i < size; ++i)
    {
     _path.push_back(dnf_arr[i].current->and_to_set());
     _states.push_back(u);
     
     v = dnf_arr[i].next->unique ();
     if (dfn.find (v) == dfn.end ())
      {
       if (tarjan (v)) return true;
       timestamp::iterator u_it = low.find (u);
       timestamp::iterator v_it = low.find (v);
       if (u_it->second > v_it->second)
        u_it->second = v_it->second;
      }
     else if (_instk.find (v) != _instk.end ())
      {
       timestamp::iterator u_it = low.find (u);
       timestamp::iterator v_it = low.find (v);
       if (u_it->second > v_it->second)
        u_it->second = v_it->second;
      }
     
     
     
     if (low[u] == low[v])
      { // 合并强连通上的边
       split2set (aalta_formula::And, dnf_arr[i].current, es);
       if (u != v)
        {
         edge_set *next_edge = _scc[dnf_formula::get_dnf (v)];
         for (eit = next_edge->begin (); eit != next_edge->end (); eit++)
          es->insert (*eit);
        }
       if (scc_sat (u->unique (), es))
        {
         /*
         printf("es: ");
         for(eit = es->begin(); eit != es->end (); eit ++)
         {
          printf("%s: %p\n", (*eit)->to_string().c_str(), (*eit));
         }
         */
         
         aalta_formula *aff = _states.back();
         _states.pop_back();
         std::vector<edge_set> path;
         while(aff != v)
         {
          path.push_back(_path.back());
          _path.pop_back();
         }
         generate_evidence(_path, path);
         delete[] dnf_arr;
         return true;
        }
      }
    }
   delete[] dnf_arr;
  }

 if (dfn[u] == low[u])
  {
   do
    {
     v = _stk.top ();
     _instk.erase (v);
     _stk.pop ();
    }
   while (v != u);
  }
 return false;
}

hash_set<aalta_formula*> sat_solver::ltlf_visited;
bool 
sat_solver::satLTLf(aalta_formula *af)
{
 if(af->oper() == aalta_formula::True)
 {
  _evidence = "true";
  return true;
 }
 if(af->oper() == aalta_formula::False)
  return false;
 
 if(af->is_global()) //for global formulas
 {
  aalta_formula *afg = af->ofg();
  olg_formula olg (afg);
  return olg.sat();
 }
 
 if(!af->is_wnext_free()) //weak Next free
 {
  aalta_formula *aaf = af->off();
  olg_formula olg (aaf);
  if(olg.sat())
  {
   generate_evidence(olg._evidence);
   return true;
  }
 }
 else
 { 
  aalta_formula *aaf = af->simplify();
  olg_formula olg (aaf);
  if(olg.unsat())
   return false;
 }
 
 //for general case
 dnf_formula *dnf = dnf_formula (af).unique ();
 dnf_formula::dnf_clause_set *dc_set = dnf->get_next ();
 int size = dc_set->size ();
 aalta_formula *v;
 //printf("size: %d\n",size);
 if (size > 0)
  {
   /* 将dnf_clause按照next的公式长度排序 */
   int i = 0;
   dnf_clause *dnf_arr = new dnf_clause[size + 1];
   for (dnf_formula::dnf_clause_set::iterator it = dc_set->begin (); it != dc_set->end (); it++)
   {
    dnf_arr[i++] = *it;
    //printf("%s\n", (*it).to_string().c_str());
   }
   std::sort (dnf_arr, dnf_arr + size);

   /* 遍历 */
   ltlf_visited.insert(af);
   for (i = 0; i < size; ++i)
    {
     _path.push_back(dnf_arr[i].current->and_to_set());
     _states.push_back(af);
     
     v = dnf_arr[i].current->unique ();
     //af_prt_set P = v->to_set();
     if(af->model(v))
     {
      std::vector<edge_set> path;
      generate_evidence(_path, path);
      delete[] dnf_arr;
      return true;
     }
     v = dnf_arr[i].next->unique();
     if(ltlf_visited.find(v) == ltlf_visited.end())
     {
      if(satLTLf(v))
      {
       delete[] dnf_arr;
       return true;
      }
      
     }
    }
   delete[] dnf_arr;
  }
 
 return false;

}